แบบทดสอบ ม.3

แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร

แบบทดสอบเรื่องรากที่สอง

แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2

แบบทดสอบพาราโบลาม.3

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3

การคูณและการหารรากที่สอง

การคูณการหารรากที่สองชุด2

การบวก ลบ รากที่2

การบวก การลบ พหุนาม

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3