แบบทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3

344 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4  ตัวเลือก มีจำนวน 15 ข้อ เป็นแบบทดสอบเกี่ียวกับเรื่องพื้นฐานความรู้ของคณิตศาสตร์ ม.3  พูดง่ายๆก็คือนักเรียน ม.3 ที่สอบเข้า ม.4 อย่างน้อยต้องทำข้อสอบพวกนี้ให้ได้ เพราะเป็นความรู้พื้นฐาน อย่างไรก็ลองฝึกฝนทำดูครับไม่ยาก

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3”

การบวก การลบ พหุนาม

544 Views

แบบทดสอบเรื่อง การบวก การลบพหุนามนี้ เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เหมาะสำหรับการฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนหลังจากที่่เราได้ศึกษามาแล้ว เป็นข้อสอบง่ายๆแบบพื้นฐาน สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป  อย่างไรก็ลองทำดูครับ มีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับจะได้ทำการแก้ไข
อ่านเพิ่มเติม “การบวก การลบ พหุนาม”

การบวก ลบ รากที่2

178 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่องการบวก การลบ รากที่สอง  เป็นตัวช่วยในการวัดความเข้าใจหลังจากที่ได้เรียนในห้องมาแล้ว หรือใช้ฝึกเพื่อเตรียมตัวในการสอบในห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม “การบวก ลบ รากที่2”

การคูณการหารรากที่สองชุด2

142 Views

แบบทดสอบนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การคูณ การหาร รากทีีสอง ซึ่งผมได้นำข้อสอบเก่าของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยใส่ลงไปด้วย แต่ไม่ยากนะครับ อย่าคิดว่าเป็นข้อสอบของสมาคมแล้วจะยาก ถ้าเราเรียนแบบเข้าใจสามารถประยุกต์และทำข้อสอบได้ทุกแนว อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ต้องการฝึกฝนก็ลองทำดูครับ เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ผมไม่ได้กำหนดเวลานะครับสามารถทำได้ตามสบาย ฝึกทำได้ทุกทีทุกเวลา ขอให้สนุกกับทำแบบทดสอบครับ

อ่านเพิ่มเติม “การคูณการหารรากที่สองชุด2”

การคูณและการหารรากที่สอง

120 Views

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการคูณและการหารรากที่สอง เป็นแบบทดสอบสำหรับเอาฝึกทบทวนลองทำแบบฝึกหัด เอาไว้เตรียมตัวก่อนสอบในห้องเรียน เป็นแบบฝึกอย่างง่ายไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ลองฝึกหัดทำดูครับ
อ่านเพิ่มเติม “การคูณและการหารรากที่สอง”

แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2

215 Views

แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  ไม่ยากเหมือนเดิมครับ มีทั้งหมด 10 ข้อ ผมยังไม่กำหนดเวลาเหมือนเดิมครับ อยากให้ลองทำแบบอิสระก่อน ไม่ได้ก็ค้นหาข้อมูลศึกษาหาคำตอบมาตอบเป็นการศึกษาด้วยตัวเอง  สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บผมได้ครับ www.mathpaper.net  หาข้อมูลศึกษาให้เข้าใจก่อนทำข้อสอบ หรือลองทำก่อนแล้วค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมในข้อที่เรายังไม่เข้าใจก็ได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2”

แบบทดสอบพาราโบลาม.3

694 Views

แบบทดสอบพาราโบลา ม.3  แบบทดสอบนี้เป็นชนิดปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ไม่จำกัดเวลาสามารถหัดทำได้ตลอดและดูคะแนนการทำของตัวเองได้ และสามารถเทียบคะแนนในตารางกันคนอื่นได้ วิธีการทำข้อสอบให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว    สามาศึกษาเรื่องพาราโบลา ม.3  ตาลิงค์นี้ ก่อนทำแบบทดสอบได้

พาราโบลา ม.3

การหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดพาราโบลาโดยใช้สูตร

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบพาราโบลาม.3”

แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร

361 Views

แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 12 ข้อ ให้ผู้ทำเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว   และแบบทดสอบนี้ผมได้ใส่ข้อสอบ o-net เก่าลงไปด้วย เหมาะแก่การเตรียนมตัวสอบที่โรงเรียนและในห้องเรียน เวลาในการทำข้อสอบไม่จำกัดนะครับลองทำไปเรื่อยๆเป็นการฝึกฝนก่อนลงสนามจริง   สามารถหาอ่านความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรก่อนลงมือทำข้อสอบที่เว็บนี้ก่อนได้ครับ www.mathpaper.net    

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร”

แบบทดสอบเรื่องรากที่สอง

629 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่อง รากที่สอง เป็นชนิดปรนัย 4  ตัวเลือก ให้ผู้ทำเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงแค่ข้อเดียว เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย เหมาะสำหรับฝึกทำเพื่อทดสอบความเข้าใจของตัวเอง สามารถศึกษาเองและทำเองได้โดยง่าย  อย่างไรก็ลองทำดูก่อนครับ

 

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องรากที่สอง”