สอบแก้ ม.5/6

733 Views

คำชี้แจงในการสอบแก้

  1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกจำนวน 4 ตัวเลือกเวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที
  2. ทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว กลับมาทำใหม่ไม่ได้ระบบจะบล็อกไว้
  3. หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้บันทึกข้อมูลตรงช่อง Name บันทึกเป็น เลขที่และห้องของตัวเองตัวอย่างเช่น Name: no.50 ม.5/3 แล้วก็บันทึกตรงช่อง E-Mail ด้วย เสร็จแล้วกด sent ข้อมูลคะแนนเราจะแสดงตรง leaderboard
  4. ข้อสอบแต่ละข้อและตัวเลือกข้สอบจะเป็นระบบแบบสุ่ม ฉะนั้นตัวเลือกและข้อสอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
  5. ขอให้สอบผ่านทุกคน
อ่านเพิ่มเติม “สอบแก้ ม.5/6”

สอบแก้ ม.5/5

708 Views

คำชี้แจงในการสอบแก้

  1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกจำนวน 4 ตัวเลือกเวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที
  2. ทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว กลับมาทำใหม่ไม่ได้ระบบจะบล็อกไว้(ตอนนี้เปิดให้ทำได้ตลอดก่อนสอบจริงวันจันทร์)
  3. หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้บันทึกข้อมูลตรงช่อง Name บันทึกเป็น เลขที่และห้องของตัวเองตัวอย่างเช่น Name: no.50 ม.5/3 แล้วก็บันทึกตรงช่อง E-Mail ด้วย เสร็จแล้วกด sent ข้อมูลคะแนนเราจะแสดงตรง leaderboard (แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทำเอาไว้ทำตอนสอบจริงวันจันทร์)
  4. ข้อสอบแต่ละข้อและตัวเลือกข้สอบจะเป็นระบบแบบสุ่ม ฉะนั้นตัวเลือกและข้อสอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
  5. ขอให้สอบผ่านทุกคน
อ่านเพิ่มเติม “สอบแก้ ม.5/5”