แบบทดสอบเรื่องลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

3,371 Views

แบบทดสอบเรื่องลำดับเรขาคณิต พร้อมกับอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต ลองเอาไปทำกันดูครับเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต”

แบบทดสอบเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต

5,084 Views

คำชี้แจงในการสอบแก้

  1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกจำนวน 4 ตัวเลือกเวลาในการทำข้อสอบ 10 นาที
  2. ทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว กลับมาทำใหม่ไม่ได้ระบบจะบล็อกไว้(แต่วันนี้ทำกี่ครั้งก็ได้)
  3. หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้บันทึกข้อมูลตรงช่อง Name บันทึกเป็น เลขที่และห้องของตัวเองตัวอย่างเช่น Name: no.50 ม.5/3 แล้วก็บันทึกตรงช่อง E-Mail ด้วย เสร็จแล้วกด sent ข้อมูลคะแนนเราจะแสดงตรง leaderboard(วันนี้ยังไม่ต้องทำก็ได้สอบจริงค่อยทำ)
  4. ข้อสอบแต่ละข้อและตัวเลือกข้สอบจะเป็นระบบแบบสุ่ม ฉะนั้นตัวเลือกและข้อสอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
  5. ขอให้สอบผ่านทุกคน
อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต”

แบบทดสอบเรื่องหน่วยจินตภาพ

2,362 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่องหน่วยจินตภาพ(imaginary unit) หรือว่าค่า i นั่นเอง ก็จะถามเกี่ยวกับ ค่าของ \(i^{n}\)  เมื่อ  n  เป็นจำนวนนับครับ สามารถหอ่านตามลิงค์นี้ก่อนครับการทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับจำนวนจินตภาพเพื่อทำความเข้าใจก่อนลงมือทำข้อสอบกัน ข้อสอบไม่ยากครับแต่ชอบออก

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องหน่วยจินตภาพ”

แบบทดสอบเรื่องการแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

3,648 Views

แบบทดสอบเรื่องการแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล    หลักในการแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลคือต้องทำฐานให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยเอาเลขชี้กำลัง มาแก้สมการอีกทีครับ ยังไงก็ลองทำดูเป็นแบบทดสอบอย่างง่ายครับเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องการแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล”

แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ชุด 2

2,471 Views

แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ชุด 2  นี้เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับลำดับเลขคณิต ซึ่งมีการบรรจุข้อสอบ o-net ปีเก่าๆลงไปด้วยครับ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกฝนเพื่อเตรียนมตัวสอบครับ สู้ๆเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนที่ฝึกฝนตัวเองทำข้อสอบ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ชุด 2”

แบบทดสอบเรื่องลำดับเลขคณิต

3,585 Views

เรื่องลำดับเลขคณิตครับออกข้อสอบ o-net ทุกปีครับเรื่องนี้ถือว่าไม่ยากนะ แค่จำพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้  ซึ่งก็คือ  \(a_{n}=a_{1}+(n-1)d\)      เมื่อ  \(d\)      คือผลต่างร่วม

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องลำดับเลขคณิต”

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2

4,209 Views

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2 แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 16 ข้อ เป็นข้อสอบที่ประกอบไปด้วยเรื่อง
กฏการนับ
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น(Linear Permutation)
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม (Circular Permutation)
การจัดหมู่ (Combination)
ความน่าจะเป็น (Probability)

เป็นข้อสอบสำหรับทดสอบความรู้ของตัวเองหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วเป็นการใช้วัดความพร้อมในการสอบแข่งขัน สอบในโรงเรียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2”

แบบทดสอบความน่าจะเป็นม.5 ชุด 1

5,825 Views

แบบทดสอบความน่าจะเป็นม.5 ชุด 1  เป็นความน่าจะเป็นอย่างง่ายที่ยังไม่ต้องใช้การเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่  แต่ใช้กฏการคูณและแผนภาพต้นไม้มาช่วยในการหาคำตอบ ข้อสอบมีทั้งหมด 19 ข้อ เป็นชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก เวลาไม่จำกันอย่างไรก็ลองทำดู  ให้ผู้ทำเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็นม.5 ชุด 1”

แบบทดสอบสถิติและข้อมูล ม.5

9,648 Views

แบบทดสอบสถิติและข้อมูล ม.5  เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นเรื่องของสถิติบรรยายความหมายต่างๆ เช่นความหมายของ ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณ และฮิสโทแกรม ไม่ยากและก็ไม่ง่าย ผมได้เพิ่มตัวข้อสอบ o-net ลงไปด้วย อย่างไรก็ลองทำดูครับ  ให้ผู้ทำข้อสอบเลือกคำตอบได้เพียงคำตอบเดียวที่ถูกต้องที่สุด  แบบทดสอบนี้ผมไม่ได้จำกัดเวลาเอาไว้ อย่างไรก็พยายามทำและก็จับเวลาเองนะครับ  มีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบสถิติและข้อมูล ม.5”

แบบทดสอบเรื่อง ลำดับเรขาคณิต

2,504 Views

แบบทดสอบเรื่อง  ลำดับเรขาคณิต  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 12 ข้อ เวลาในการทำ 30 นาที ให้ผู้ทำข้อสอบเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น    จะทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นข้อให้ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบ ข้อสอบนี้เหมาะสำหรับฝึกฝนเพื่อเตรียมสอบในโรงเรียนและเตรียมสอบทั่วๆไป อย่างไรก็ลองทำดู มีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเม้นบอกด้านล่างครับก่อนทำแบบทดสอบ ผู้ทำสามารถศึกษาเรื่องลำดับเรขาคณิตจากลิงค์นี้  ลำดับเรขาคณิต

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่อง ลำดับเรขาคณิต”