แบบทดสอบพาราโบลาม.3

15,353 Views

แบบทดสอบพาราโบลา ม.3  แบบทดสอบนี้เป็นชนิดปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ไม่จำกัดเวลาสามารถหัดทำได้ตลอดและดูคะแนนการทำของตัวเองได้ และสามารถเทียบคะแนนในตารางกันคนอื่นได้ วิธีการทำข้อสอบให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว    สามาศึกษาเรื่องพาราโบลา ม.3  ตาลิงค์นี้ ก่อนทำแบบทดสอบได้

พาราโบลา ม.3

การหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดพาราโบลาโดยใช้สูตร

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบพาราโบลาม.3”

แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร

3,221 Views

แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 12 ข้อ ให้ผู้ทำเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว   และแบบทดสอบนี้ผมได้ใส่ข้อสอบ o-net เก่าลงไปด้วย เหมาะแก่การเตรียนมตัวสอบที่โรงเรียนและในห้องเรียน เวลาในการทำข้อสอบไม่จำกัดนะครับลองทำไปเรื่อยๆเป็นการฝึกฝนก่อนลงสนามจริง   สามารถหาอ่านความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรก่อนลงมือทำข้อสอบที่เว็บนี้ก่อนได้ครับ www.mathpaper.net    

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร”

แบบทดสอบเรื่องรากที่สอง

2,566 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่อง รากที่สอง เป็นชนิดปรนัย 4  ตัวเลือก ให้ผู้ทำเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงแค่ข้อเดียว เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย เหมาะสำหรับฝึกทำเพื่อทดสอบความเข้าใจของตัวเอง สามารถศึกษาเองและทำเองได้โดยง่าย  อย่างไรก็ลองทำดูก่อนครับ

 

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องรากที่สอง”