แบบทดสอบเรื่องลิมิตฟังก์ชัน

909 Views

เข้าไปลองทำแบบทดสอบได้เลยครับ แบบทดสอบนี้สำหรับการตรวจสอบความเข้าใจหรือสำหรับทดสอบตนเองหลังจากที่เรียนในห้องเรียน ทุกคนสามารถทำได้ครับ ลองเข้าไปทำดูครับผม

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องลิมิตฟังก์ชัน”

แบบทดสอบการวัดการกระจายสัมพัทธ์

760 Views

การวัดการกระจายสัมพัทธ์คือการวัดการกระจายของข้อมูลจาก 2 กลุ่มแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

ซึ่งสูตรในการวัดการกระจายสัมพัทธ์มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการวัดการกระจายสัมพัทธ์”

แบบทดสอบเรื่องส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

1,482 Views

ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (Quatile Deviation:Q.D.) คือ ค่าที่บอกว่า ควอร์ไทล์หนึ่งๆ กว้างประมาณเท่าไร ซึ่งหาได้จากสูตร \[ Q.D.=\frac{Q_{3}-Q_{1}}{2}\]

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย”

แบบทดสอบค่ามาตรฐาน

1,359 Views

แบบทดสอบเรื่องค่ามาตรฐาน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกมีทั้งหมด 10 ข้อ ลองทำดูครับผมยากบ้างง่ายบ้างครับลองๆทำดูเอาเองครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบค่ามาตรฐาน”

สอบแก้ ม.5/6

739 Views

คำชี้แจงในการสอบแก้

  1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกจำนวน 4 ตัวเลือกเวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที
  2. ทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว กลับมาทำใหม่ไม่ได้ระบบจะบล็อกไว้
  3. หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้บันทึกข้อมูลตรงช่อง Name บันทึกเป็น เลขที่และห้องของตัวเองตัวอย่างเช่น Name: no.50 ม.5/3 แล้วก็บันทึกตรงช่อง E-Mail ด้วย เสร็จแล้วกด sent ข้อมูลคะแนนเราจะแสดงตรง leaderboard
  4. ข้อสอบแต่ละข้อและตัวเลือกข้สอบจะเป็นระบบแบบสุ่ม ฉะนั้นตัวเลือกและข้อสอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
  5. ขอให้สอบผ่านทุกคน
อ่านเพิ่มเติม “สอบแก้ ม.5/6”

สอบแก้ ม.5/5

720 Views

คำชี้แจงในการสอบแก้

  1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกจำนวน 4 ตัวเลือกเวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที
  2. ทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว กลับมาทำใหม่ไม่ได้ระบบจะบล็อกไว้(ตอนนี้เปิดให้ทำได้ตลอดก่อนสอบจริงวันจันทร์)
  3. หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้บันทึกข้อมูลตรงช่อง Name บันทึกเป็น เลขที่และห้องของตัวเองตัวอย่างเช่น Name: no.50 ม.5/3 แล้วก็บันทึกตรงช่อง E-Mail ด้วย เสร็จแล้วกด sent ข้อมูลคะแนนเราจะแสดงตรง leaderboard (แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทำเอาไว้ทำตอนสอบจริงวันจันทร์)
  4. ข้อสอบแต่ละข้อและตัวเลือกข้สอบจะเป็นระบบแบบสุ่ม ฉะนั้นตัวเลือกและข้อสอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
  5. ขอให้สอบผ่านทุกคน
อ่านเพิ่มเติม “สอบแก้ ม.5/5”

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3 ชุด 2

2,023 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ระดับชั้น ม.3 เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงของการกำลังสอบ o-net ม.3 ผมก็เลยได้รวบรวมข้อสอบ o-net ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความน่าจะเป็นมาทำเป็นแบบทดสอบออนไลน์ให้กับผู้สนใจได้ลองทำกันดูครับ อย่างไรก็ลองฝึกทำกันดูคับไม่ยาก ผมได้แทรกข้อที่ง่ายๆลงไปด้วย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนสอบจริงอย่าลืมลองเข้าไปทำกันดูนะครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3 ชุด 2”

แบบทดสอบ เปอร์เซ็นไทล์ percentile

1,576 Views

การวัดตำแหน่งของข้อมูลประกอบไปด้วยการวัดตำแหน่งของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ และการวัดตำแหน่งของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตำแหน่งที่นิยมใช้กันก็จะมี

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบ เปอร์เซ็นไทล์ percentile”

แบบทดสอบจำนวนเชิงซ้อน

1,701 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เป็นแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจ ก่อนที่จะได้สอบจริงในห้องเรียนครับ ผมได้เลือกข้อที่ไม่ยากเกินไปมาให้ทำดูครับ เผื่อบางคนอาจอยากลองวัดความเข้าใจของตัวเองก่อนสอบจริงครับ แบบทดสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนี้ ประกอบไปด้วยเรื่องย่อยดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบจำนวนเชิงซ้อน”