แบบทดสอบการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

3,321 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ลองทำดูครับ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง ไม่ยากนะครับ เป็นข้อสอบพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน”