แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3 ชุด 2

2,078 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ระดับชั้น ม.3 เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงของการกำลังสอบ o-net ม.3 ผมก็เลยได้รวบรวมข้อสอบ o-net ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความน่าจะเป็นมาทำเป็นแบบทดสอบออนไลน์ให้กับผู้สนใจได้ลองทำกันดูครับ อย่างไรก็ลองฝึกทำกันดูคับไม่ยาก ผมได้แทรกข้อที่ง่ายๆลงไปด้วย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนสอบจริงอย่าลืมลองเข้าไปทำกันดูนะครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3 ชุด 2”

แบบทดสอบเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

3,800 Views

แบบทดสอบเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  เป็นข้อสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจพื้นฐานเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 4 ตัวเลือก เป็นข้อสอบง่ายๆครับอย่างไรก็ลองๆทำดูครับ
อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ”

แบบทดสอบเรื่องพื้นที่ผิวปริมาตร ม.3 ชุด2

3,883 Views

แบบทดสอบเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ ม.3 ชุด 2  ส่วนชุด 1  ก็ลองหาดูเองในเว็บคับ ลองทำดูครับเป็นการทดสอบตัวเองก่อนสอบครับ ลองทำดูเพื่อตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองเรียนมาเข้าใจไหม ขอให้มีคตวามสุขกับการสอบครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องพื้นที่ผิวปริมาตร ม.3 ชุด2”

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3

4,906 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4  ตัวเลือก มีจำนวน 15 ข้อ เป็นแบบทดสอบเกี่ียวกับเรื่องพื้นฐานความรู้ของคณิตศาสตร์ ม.3  พูดง่ายๆก็คือนักเรียน ม.3 ที่สอบเข้า ม.4 อย่างน้อยต้องทำข้อสอบพวกนี้ให้ได้ เพราะเป็นความรู้พื้นฐาน อย่างไรก็ลองฝึกฝนทำดูครับไม่ยาก

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3”

การบวก การลบ พหุนาม

5,399 Views

แบบทดสอบเรื่อง การบวก การลบพหุนามนี้ เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เหมาะสำหรับการฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนหลังจากที่่เราได้ศึกษามาแล้ว เป็นข้อสอบง่ายๆแบบพื้นฐาน สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป  อย่างไรก็ลองทำดูครับ มีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับจะได้ทำการแก้ไข
อ่านเพิ่มเติม “การบวก การลบ พหุนาม”

การบวก ลบ รากที่2

2,268 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่องการบวก การลบ รากที่สอง  เป็นตัวช่วยในการวัดความเข้าใจหลังจากที่ได้เรียนในห้องมาแล้ว หรือใช้ฝึกเพื่อเตรียมตัวในการสอบในห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม “การบวก ลบ รากที่2”

การคูณการหารรากที่สองชุด2

1,517 Views

แบบทดสอบนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การคูณ การหาร รากทีีสอง ซึ่งผมได้นำข้อสอบเก่าของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยใส่ลงไปด้วย แต่ไม่ยากนะครับ อย่าคิดว่าเป็นข้อสอบของสมาคมแล้วจะยาก ถ้าเราเรียนแบบเข้าใจสามารถประยุกต์และทำข้อสอบได้ทุกแนว อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ต้องการฝึกฝนก็ลองทำดูครับ เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ผมไม่ได้กำหนดเวลานะครับสามารถทำได้ตามสบาย ฝึกทำได้ทุกทีทุกเวลา ขอให้สนุกกับทำแบบทดสอบครับ

อ่านเพิ่มเติม “การคูณการหารรากที่สองชุด2”

การคูณและการหารรากที่สอง

1,315 Views

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการคูณและการหารรากที่สอง เป็นแบบทดสอบสำหรับเอาฝึกทบทวนลองทำแบบฝึกหัด เอาไว้เตรียมตัวก่อนสอบในห้องเรียน เป็นแบบฝึกอย่างง่ายไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ลองฝึกหัดทำดูครับ
อ่านเพิ่มเติม “การคูณและการหารรากที่สอง”

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3

3,890 Views

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 15 ข้อ เป็นข้อเบสิคพื้นฐานไม่มีอะไรยากอย่างไรก็ลองฝึกหัดทำดู ไม่ได้กำหนดเวลา  สามารถทำได้เต็มที่เป็นศึกษาไปในตัว

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3”

แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2

1,996 Views

แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  ไม่ยากเหมือนเดิมครับ มีทั้งหมด 10 ข้อ ผมยังไม่กำหนดเวลาเหมือนเดิมครับ อยากให้ลองทำแบบอิสระก่อน ไม่ได้ก็ค้นหาข้อมูลศึกษาหาคำตอบมาตอบเป็นการศึกษาด้วยตัวเอง  สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บผมได้ครับ www.mathpaper.net  หาข้อมูลศึกษาให้เข้าใจก่อนทำข้อสอบ หรือลองทำก่อนแล้วค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมในข้อที่เรายังไม่เข้าใจก็ได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2”