แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด 3

1,704 Views

สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง หลังจากที่เรียนให้ห้องเสร็จแล้วครับผม

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด 3”

แบบทดสอบลำดับเลขคณิต

1,690 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบลำดับเลขคณิต”

แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ม.5/5

1,252 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ม.5/5”

แบบทดสอบลำดับและพจน์ทั่วไปของลำดับ

782 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบลำดับและพจน์ทั่วไปของลำดับ”

แบบทดสอบการหาค่าตรีโกณมิติตอนที่3

1,790 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาค่าตรีโกณมิติตอนที่3”

แบบทดสอบการหาค่าตรีโกณมิติตอนที่ 2

1,243 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาค่าตรีโกณมิติตอนที่ 2”

แบบทดสอบการหาค่าตรีโกณมิติตอนที่ 1

1,382 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาค่าตรีโกณมิติตอนที่ 1”

แบบทดสอบเรื่องลำดับ

1,809 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องลำดับ”

แบบทดสอบ เปอร์เซ็นไทล์ percentile

1,555 Views

การวัดตำแหน่งของข้อมูลประกอบไปด้วยการวัดตำแหน่งของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ และการวัดตำแหน่งของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตำแหน่งที่นิยมใช้กันก็จะมี

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบ เปอร์เซ็นไทล์ percentile”

แบบทดสอบจำนวนเชิงซ้อน

1,653 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เป็นแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจ ก่อนที่จะได้สอบจริงในห้องเรียนครับ ผมได้เลือกข้อที่ไม่ยากเกินไปมาให้ทำดูครับ เผื่อบางคนอาจอยากลองวัดความเข้าใจของตัวเองก่อนสอบจริงครับ แบบทดสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนี้ ประกอบไปด้วยเรื่องย่อยดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบจำนวนเชิงซ้อน”