แบบทดสอบความเร็ว ความเร่ง ระยะทาง

2,526 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวกับการประยุกต์ของ อนุพันธ์ ซึ่งเป็นการหาพวก ความเร็ว ความเร่งและระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ ลองไปทำข้อสอบดูครับผม

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความเร็ว ความเร่ง ระยะทาง”

แบบทดสอบการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

3,320 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ลองทำดูครับ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง ไม่ยากนะครับ เป็นข้อสอบพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน”

แบบทดสอบความชันของเส้นโค้ง

1,663 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องความชันชองเส้นโค้ง เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจหลังจากเรียนในห้องเรียนครับ อย่างไรก็ลองเข้าไปทำดูครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความชันของเส้นโค้ง”

แบบทดสอบการหาค่าลิมิต 3

1,425 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาค่าลิมิต 3”

แบบทดสอบการหาค่าของลิมิต 2

1,075 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาค่าของลิมิต 2”

แบบทดสอบเรื่องลิมิตฟังก์ชัน

934 Views

เข้าไปลองทำแบบทดสอบได้เลยครับ แบบทดสอบนี้สำหรับการตรวจสอบความเข้าใจหรือสำหรับทดสอบตนเองหลังจากที่เรียนในห้องเรียน ทุกคนสามารถทำได้ครับ ลองเข้าไปทำดูครับผม

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องลิมิตฟังก์ชัน”

แบบทดสอบการวัดการกระจายสัมพัทธ์

802 Views

การวัดการกระจายสัมพัทธ์คือการวัดการกระจายของข้อมูลจาก 2 กลุ่มแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

ซึ่งสูตรในการวัดการกระจายสัมพัทธ์มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการวัดการกระจายสัมพัทธ์”

แบบทดสอบเรื่องส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

1,676 Views

ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (Quatile Deviation:Q.D.) คือ ค่าที่บอกว่า ควอร์ไทล์หนึ่งๆ กว้างประมาณเท่าไร ซึ่งหาได้จากสูตร \[ Q.D.=\frac{Q_{3}-Q_{1}}{2}\]

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย”

แบบทดสอบค่ามาตรฐาน

1,507 Views

แบบทดสอบเรื่องค่ามาตรฐาน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกมีทั้งหมด 10 ข้อ ลองทำดูครับผมยากบ้างง่ายบ้างครับลองๆทำดูเอาเองครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบค่ามาตรฐาน”