แบบทดสอบจำนวนเชิงซ้อน

1,886 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เป็นแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจ ก่อนที่จะได้สอบจริงในห้องเรียนครับ ผมได้เลือกข้อที่ไม่ยากเกินไปมาให้ทำดูครับ เผื่อบางคนอาจอยากลองวัดความเข้าใจของตัวเองก่อนสอบจริงครับ แบบทดสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนี้ ประกอบไปด้วยเรื่องย่อยดังนี้

  • จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
  • การคูณ หารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
  • รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
  • สมการพหุนาม

แบบทดสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน

แบบทดสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน ประกอบไปด้วยเรื่อง

  • จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
  • การคูณ หาร จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
  • รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
  • สมการพหุาม

 

 

 

 

Please follow and like us:
Pin Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น