สอบแก้ ม.5/5

738 Views

คำชี้แจงในการสอบแก้

  1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกจำนวน 4 ตัวเลือกเวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที
  2. ทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว กลับมาทำใหม่ไม่ได้ระบบจะบล็อกไว้(ตอนนี้เปิดให้ทำได้ตลอดก่อนสอบจริงวันจันทร์)
  3. หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้บันทึกข้อมูลตรงช่อง Name บันทึกเป็น เลขที่และห้องของตัวเองตัวอย่างเช่น Name: no.50 ม.5/3 แล้วก็บันทึกตรงช่อง E-Mail ด้วย เสร็จแล้วกด sent ข้อมูลคะแนนเราจะแสดงตรง leaderboard (แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทำเอาไว้ทำตอนสอบจริงวันจันทร์)
  4. ข้อสอบแต่ละข้อและตัวเลือกข้สอบจะเป็นระบบแบบสุ่ม ฉะนั้นตัวเลือกและข้อสอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
  5. ขอให้สอบผ่านทุกคน

แบบทดสอบค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผู้ที่สนใจทั่วไปครับ  สำหรับเรื่องนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราจะได้เรียนตั้งแต่ชั้น ม.3 แล้วแต่พอมาถึง ม.5 ก็จะได้เรียนอีกเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญสามารถนำไปใช้ประยุกต์ร่วมกับชีวิตประจำวันและหลากหลายวิชาเช่น วิชาวิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น   สำหรับความรู้เบื้องต้นที่

อัพเดทคะแนนล่าสุด

Leaderboard: แบบทดสอบค่าเฉลี่ยเลขคณิต

maximum of 10 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

จำเป็นต้องรู้เพื่อใช้ในการทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้คือ สูตรในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ

\[\bar{x}=\frac{\sum{x}}{N}\]

แบบทดสอบเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Please follow and like us:
Pin Share

One Reply to “สอบแก้ ม.5/5”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น