แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2

4,225 Views

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2 แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 16 ข้อ เป็นข้อสอบที่ประกอบไปด้วยเรื่อง
กฏการนับ
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น(Linear Permutation)
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม (Circular Permutation)
การจัดหมู่ (Combination)
ความน่าจะเป็น (Probability)

เป็นข้อสอบสำหรับทดสอบความรู้ของตัวเองหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วเป็นการใช้วัดความพร้อมในการสอบแข่งขัน สอบในโรงเรียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด 2

Please follow and like us:
Pin Share

One Reply to “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น