แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2

1,996 Views

แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  ไม่ยากเหมือนเดิมครับ มีทั้งหมด 10 ข้อ ผมยังไม่กำหนดเวลาเหมือนเดิมครับ อยากให้ลองทำแบบอิสระก่อน ไม่ได้ก็ค้นหาข้อมูลศึกษาหาคำตอบมาตอบเป็นการศึกษาด้วยตัวเอง  สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บผมได้ครับ www.mathpaper.net  หาข้อมูลศึกษาให้เข้าใจก่อนทำข้อสอบ หรือลองทำก่อนแล้วค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมในข้อที่เรายังไม่เข้าใจก็ได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2”

แบบทดสอบสถิติและข้อมูล ม.5

9,695 Views

แบบทดสอบสถิติและข้อมูล ม.5  เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นเรื่องของสถิติบรรยายความหมายต่างๆ เช่นความหมายของ ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณ และฮิสโทแกรม ไม่ยากและก็ไม่ง่าย ผมได้เพิ่มตัวข้อสอบ o-net ลงไปด้วย อย่างไรก็ลองทำดูครับ  ให้ผู้ทำข้อสอบเลือกคำตอบได้เพียงคำตอบเดียวที่ถูกต้องที่สุด  แบบทดสอบนี้ผมไม่ได้จำกัดเวลาเอาไว้ อย่างไรก็พยายามทำและก็จับเวลาเองนะครับ  มีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบสถิติและข้อมูล ม.5”

แบบทดสอบพาราโบลาม.3

15,422 Views

แบบทดสอบพาราโบลา ม.3  แบบทดสอบนี้เป็นชนิดปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ไม่จำกัดเวลาสามารถหัดทำได้ตลอดและดูคะแนนการทำของตัวเองได้ และสามารถเทียบคะแนนในตารางกันคนอื่นได้ วิธีการทำข้อสอบให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว    สามาศึกษาเรื่องพาราโบลา ม.3  ตาลิงค์นี้ ก่อนทำแบบทดสอบได้

พาราโบลา ม.3

การหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดพาราโบลาโดยใช้สูตร

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบพาราโบลาม.3”

แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร

3,245 Views

แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 12 ข้อ ให้ผู้ทำเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว   และแบบทดสอบนี้ผมได้ใส่ข้อสอบ o-net เก่าลงไปด้วย เหมาะแก่การเตรียนมตัวสอบที่โรงเรียนและในห้องเรียน เวลาในการทำข้อสอบไม่จำกัดนะครับลองทำไปเรื่อยๆเป็นการฝึกฝนก่อนลงสนามจริง   สามารถหาอ่านความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรก่อนลงมือทำข้อสอบที่เว็บนี้ก่อนได้ครับ www.mathpaper.net    

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร”

แบบทดสอบเรื่องรากที่สอง

2,598 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่อง รากที่สอง เป็นชนิดปรนัย 4  ตัวเลือก ให้ผู้ทำเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงแค่ข้อเดียว เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย เหมาะสำหรับฝึกทำเพื่อทดสอบความเข้าใจของตัวเอง สามารถศึกษาเองและทำเองได้โดยง่าย  อย่างไรก็ลองทำดูก่อนครับ

 

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องรากที่สอง”

แบบทดสอบเรื่อง ลำดับเรขาคณิต

2,643 Views

แบบทดสอบเรื่อง  ลำดับเรขาคณิต  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 12 ข้อ เวลาในการทำ 30 นาที ให้ผู้ทำข้อสอบเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น    จะทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นข้อให้ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบ ข้อสอบนี้เหมาะสำหรับฝึกฝนเพื่อเตรียมสอบในโรงเรียนและเตรียมสอบทั่วๆไป อย่างไรก็ลองทำดู มีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเม้นบอกด้านล่างครับก่อนทำแบบทดสอบ ผู้ทำสามารถศึกษาเรื่องลำดับเรขาคณิตจากลิงค์นี้  ลำดับเรขาคณิต

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่อง ลำดับเรขาคณิต”