แบบทดสอบเรื่องส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

1,612 Views

ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (Quatile Deviation:Q.D.) คือ ค่าที่บอกว่า ควอร์ไทล์หนึ่งๆ กว้างประมาณเท่าไร ซึ่งหาได้จากสูตร \[ Q.D.=\frac{Q_{3}-Q_{1}}{2}\]

ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation :M.D.) คือ ค่าที่บอกว่า ข้อมูลแต่ละตัว ห่างจาก \(\bar{x}\) โดยเฉลี่ยเท่าไร ซึ่งหาได้จากสูตร \[M.D.=\frac{\sum |x_{i}-\bar{x}|}{N}\]


แบบทดสอบเรื่องส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์และส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

Please follow and like us:
Pin Share

One Reply to “แบบทดสอบเรื่องส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น