แบบทดสอบเรื่องลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

452 Views

แบบทดสอบเรื่อง ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  สามารถฝึกฝนก่อนที่จะสอบจริงๆในโรงเรียนได้ครับ

แบบทดสอบเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

736 Views

แบบทดสอบเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  เป็นข้อสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจพื้นฐานเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 4 ตัวเลือก เป็นข้อสอบง่ายๆครับอย่างไรก็ลองๆทำดูครับ
อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ”

แบบทดสอบเรื่องพื้นที่ผิวปริมาตร ม.3 ชุด2

957 Views

แบบทดสอบเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ ม.3 ชุด 2  ส่วนชุด 1  ก็ลองหาดูเองในเว็บคับ ลองทำดูครับเป็นการทดสอบตัวเองก่อนสอบครับ ลองทำดูเพื่อตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองเรียนมาเข้าใจไหม ขอให้มีคตวามสุขกับการสอบครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องพื้นที่ผิวปริมาตร ม.3 ชุด2”

แบบทดสอบเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต

1,595 Views

แบบทดสอบค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผู้ที่สนใจทั่วไปครับ  สำหรับเรื่องนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราจะได้เรียนตั้งแต่ชั้น ม.3 แล้วแต่พอมาถึง ม.5 ก็จะได้เรียนอีกเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญสามารถนำไปใช้ประยุกต์ร่วมกับชีวิตประจำวันและหลากหลายวิชาเช่น วิชาวิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น   สำหรับความรู้เบื้องต้นที่

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต”

แบบทดสอบเรื่องหน่วยจินตภาพ

1,166 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่องหน่วยจินตภาพ(imaginary unit) หรือว่าค่า i นั่นเอง ก็จะถามเกี่ยวกับ ค่าของ \(i^{n}\)  เมื่อ  n  เป็นจำนวนนับครับ สามารถหอ่านตามลิงค์นี้ก่อนครับการทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับจำนวนจินตภาพเพื่อทำความเข้าใจก่อนลงมือทำข้อสอบกัน ข้อสอบไม่ยากครับแต่ชอบออก

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องหน่วยจินตภาพ”

แบบทดสอบเรื่องการแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

1,757 Views

แบบทดสอบเรื่องการแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล    หลักในการแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลคือต้องทำฐานให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยเอาเลขชี้กำลัง มาแก้สมการอีกทีครับ ยังไงก็ลองทำดูเป็นแบบทดสอบอย่างง่ายครับเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องการแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล”

แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ชุด 2

1,279 Views

แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ชุด 2  นี้เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับลำดับเลขคณิต ซึ่งมีการบรรจุข้อสอบ o-net ปีเก่าๆลงไปด้วยครับ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกฝนเพื่อเตรียนมตัวสอบครับ สู้ๆเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนที่ฝึกฝนตัวเองทำข้อสอบ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ชุด 2”

แบบทดสอบเรื่องลำดับเลขคณิต

1,697 Views

เรื่องลำดับเลขคณิตครับออกข้อสอบ o-net ทุกปีครับเรื่องนี้ถือว่าไม่ยากนะ แค่จำพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้  ซึ่งก็คือ  \(a_{n}=a_{1}+(n-1)d\)      เมื่อ  \(d\)      คือผลต่างร่วม

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องลำดับเลขคณิต”

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3

1,363 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4  ตัวเลือก มีจำนวน 15 ข้อ เป็นแบบทดสอบเกี่ียวกับเรื่องพื้นฐานความรู้ของคณิตศาสตร์ ม.3  พูดง่ายๆก็คือนักเรียน ม.3 ที่สอบเข้า ม.4 อย่างน้อยต้องทำข้อสอบพวกนี้ให้ได้ เพราะเป็นความรู้พื้นฐาน อย่างไรก็ลองฝึกฝนทำดูครับไม่ยาก

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3”

การบวกการลบเศษส่วน

1,355 Views

แบบทดสอบการบวก การลบ เศษส่วนนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 10 ข้อ ผมออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ ระดับประถมศึกษาได้ทำกัน เพื่อฝึกฝนทำตนให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาว่างๆ อย่างไรก็ลองฝึกทำดูครับไม่ยาก ฝึกฝนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองครับ

อ่านเพิ่มเติม “การบวกการลบเศษส่วน”