แบบทดสอบความเร็ว ความเร่ง ระยะทาง

2,472 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวกับการประยุกต์ของ อนุพันธ์ ซึ่งเป็นการหาพวก ความเร็ว ความเร่งและระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ ลองไปทำข้อสอบดูครับผม

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความเร็ว ความเร่ง ระยะทาง”

แบบทดสอบการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

3,258 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ลองทำดูครับ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง ไม่ยากนะครับ เป็นข้อสอบพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน”

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด 3

1,959 Views

สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง หลังจากที่เรียนให้ห้องเสร็จแล้วครับผม

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด 3”

แบบทดสอบความชันของเส้นโค้ง

1,627 Views

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องความชันชองเส้นโค้ง เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจหลังจากเรียนในห้องเรียนครับ อย่างไรก็ลองเข้าไปทำดูครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความชันของเส้นโค้ง”

แบบทดสอบเรื่องส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

1,649 Views

ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (Quatile Deviation:Q.D.) คือ ค่าที่บอกว่า ควอร์ไทล์หนึ่งๆ กว้างประมาณเท่าไร ซึ่งหาได้จากสูตร \[ Q.D.=\frac{Q_{3}-Q_{1}}{2}\]

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย”

แบบทดสอบค่ามาตรฐาน

1,478 Views

แบบทดสอบเรื่องค่ามาตรฐาน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกมีทั้งหมด 10 ข้อ ลองทำดูครับผมยากบ้างง่ายบ้างครับลองๆทำดูเอาเองครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบค่ามาตรฐาน”

แบบทดสอบเรื่องลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

3,506 Views

แบบทดสอบเรื่องลำดับเรขาคณิต พร้อมกับอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต ลองเอาไปทำกันดูครับเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต”

แบบทดสอบการหาค่าลิมิต 3

1,404 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาค่าลิมิต 3”

แบบทดสอบการหาค่าของลิมิต 2

1,045 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบการหาค่าของลิมิต 2”

แบบทดสอบลำดับเลขคณิต

1,877 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบลำดับเลขคณิต”

แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ม.5/5

1,420 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ม.5/5”

แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ม.5/8

1,209 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบลำดับเลขคณิต ม.5/8”

แบบทดสอบลำดับและพจน์ทั่วไปของลำดับ

1,553 Views

แบบทดสอบนี้สร้างขี้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ของตัวเอง พัฒนาการความเข้าใจจากการเรียนของตัวเอง สามารถลองทำแบบทดสอบดูได้ทุกคนครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบลำดับและพจน์ทั่วไปของลำดับ”