แบบทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4  ตัวเลือก มีจำนวน 15 ข้อ เป็นแบบทดสอบเกี่ียวกับเรื่องพื้นฐานความรู้ของคณิตศาสตร์ ม.3  พูดง่ายๆก็คือนักเรียน ม.3 ที่สอบเข้า ม.4 อย่างน้อยต้องทำข้อสอบพวกนี้ให้ได้ เพราะเป็นความรู้พื้นฐาน อย่างไรก็ลองฝึกฝนทำดูครับไม่ยาก

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3”

การบวกการลบเศษส่วน

แบบทดสอบการบวก การลบ เศษส่วนนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 10 ข้อ ผมออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ ระดับประถมศึกษาได้ทำกัน เพื่อฝึกฝนทำตนให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาว่างๆ อย่างไรก็ลองฝึกทำดูครับไม่ยาก ฝึกฝนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองครับ

อ่านเพิ่มเติม “การบวกการลบเศษส่วน”

การคูณจำนวนนับ

แบบทดสอบนี้ เป็นทดสอบเกี่ยวกับการคูณของจำนวนนับ เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำ ผมตั้งใจทำให้น้องๆวัยประถมได้ทำกันเล่นๆครับ  เวลาว่างๆ  วางมือจากการเล่นเกมส์ในมือถือก็สามารถหาความรู้ให้ตัวเองโดยการฝึกฝนคูณเลขจำนวนนับง่ายๆ  เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เตรียมตัวก่อนสอบ ฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วจะเก่งเองครับ

อ่านเพิ่มเติม “การคูณจำนวนนับ”

การบวก การลบ

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบเติมคำตอบ  เรื่องการบวก การลบ ของจำนวนนับ  แบบทดสอบนี้เหมาะกับน้องๆประถมนะครับ ช่วยฝึกการบวกลบเลขที่เป็นจำนวนนับ อยากทำให้น้องประถมได้ฝึกบ้าง มัธยมทำเยอะแล้ว ไหนๆทำแล้วก็เลยทำประถมเพิ่มอีกซะเลย พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเอาไปให้ลูกฝึกหัดทำแบบทดสอบได้ครับ เป็นการฝึกได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม “การบวก การลบ”

การบวก การลบ จำนวนเต็ม

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่องการบวก การลบ จำนวนเต็ม  เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบข้อละ 1 คะแนน ไม่จำกัดเวลาในการทำ อย่างไรก็ลองฝึกลองทำดูครับ ไม่ยากและก็ไม่ง่าย สามารถศึกษาและทำเองได้ที่บ้าน ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับจะได้แก้ไขต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “การบวก การลบ จำนวนเต็ม”

การบวก การลบ พหุนาม

แบบทดสอบเรื่อง การบวก การลบพหุนามนี้ เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เหมาะสำหรับการฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนหลังจากที่่เราได้ศึกษามาแล้ว เป็นข้อสอบง่ายๆแบบพื้นฐาน สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป  อย่างไรก็ลองทำดูครับ มีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับจะได้ทำการแก้ไข
อ่านเพิ่มเติม “การบวก การลบ พหุนาม”

การบวก ลบ รากที่2

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่องการบวก การลบ รากที่สอง  เป็นตัวช่วยในการวัดความเข้าใจหลังจากที่ได้เรียนในห้องมาแล้ว หรือใช้ฝึกเพื่อเตรียมตัวในการสอบในห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม “การบวก ลบ รากที่2”

การคูณการหารรากที่สองชุด2

แบบทดสอบนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การคูณ การหาร รากทีีสอง ซึ่งผมได้นำข้อสอบเก่าของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยใส่ลงไปด้วย แต่ไม่ยากนะครับ อย่าคิดว่าเป็นข้อสอบของสมาคมแล้วจะยาก ถ้าเราเรียนแบบเข้าใจสามารถประยุกต์และทำข้อสอบได้ทุกแนว อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ต้องการฝึกฝนก็ลองทำดูครับ เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ผมไม่ได้กำหนดเวลานะครับสามารถทำได้ตามสบาย ฝึกทำได้ทุกทีทุกเวลา ขอให้สนุกกับทำแบบทดสอบครับ

อ่านเพิ่มเติม “การคูณการหารรากที่สองชุด2”

การคูณและการหารรากที่สอง

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการคูณและการหารรากที่สอง เป็นแบบทดสอบสำหรับเอาฝึกทบทวนลองทำแบบฝึกหัด เอาไว้เตรียมตัวก่อนสอบในห้องเรียน เป็นแบบฝึกอย่างง่ายไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ลองฝึกหัดทำดูครับ
อ่านเพิ่มเติม “การคูณและการหารรากที่สอง”

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2 แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 16 ข้อ เป็นข้อสอบที่ประกอบไปด้วยเรื่อง
กฏการนับ
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น(Linear Permutation)
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม (Circular Permutation)
การจัดหมู่ (Combination)
ความน่าจะเป็น (Probability)

เป็นข้อสอบสำหรับทดสอบความรู้ของตัวเองหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วเป็นการใช้วัดความพร้อมในการสอบแข่งขัน สอบในโรงเรียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2”