แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2 แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 16 ข้อ เป็นข้อสอบที่ประกอบไปด้วยเรื่อง
กฏการนับ
การเร่ียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น(Linear Permutation)
การเรียนสับเปลี่ยนเชิงวงกลม (Circular Permutation)
การจัดหมู่ (Combination)
ความน่าจะเป็น (Probability)

เป็นข้อสอบสำหรับทดสอบความรู้ของตัวเองหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วเป็นการใช้วัดความพร้อมในการสอบแข่งขัน สอบในโรงเรียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.5 ชุด2”

แบบทดสอบความน่าจะเป็นม.5 ชุด 1

แบบทดสอบความน่าจะเป็นม.5 ชุด 1  เป็นความน่าจะเป็นอย่างง่ายที่ยังไม่ต้องใช้การเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่  แต่ใช้กฏการคูณและแผนภาพต้นไม้มาช่วยในการหาคำตอบ ข้อสอบมีทั้งหมด 19 ข้อ เป็นชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก เวลาไม่จำกันอย่างไรก็ลองทำดู  ให้ผู้ทำเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็นม.5 ชุด 1”

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3

แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 15 ข้อ เป็นข้อเบสิคพื้นฐานไม่มีอะไรยากอย่างไรก็ลองฝึกหัดทำดู ไม่ได้กำหนดเวลา  สามารถทำได้เต็มที่เป็นศึกษาไปในตัว

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบความน่าจะเป็น ม.3”

แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2

แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  ไม่ยากเหมือนเดิมครับ มีทั้งหมด 10 ข้อ ผมยังไม่กำหนดเวลาเหมือนเดิมครับ อยากให้ลองทำแบบอิสระก่อน ไม่ได้ก็ค้นหาข้อมูลศึกษาหาคำตอบมาตอบเป็นการศึกษาด้วยตัวเอง  สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บผมได้ครับ www.mathpaper.net  หาข้อมูลศึกษาให้เข้าใจก่อนทำข้อสอบ หรือลองทำก่อนแล้วค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมในข้อที่เรายังไม่เข้าใจก็ได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบรากที่สอง ชุด2”

แบบทดสอบสถิติและข้อมูล ม.5

แบบทดสอบสถิติและข้อมูล ม.5  เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นเรื่องของสถิติบรรยายความหมายต่างๆ เช่นความหมายของ ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณ และฮิสโทแกรม ไม่ยากและก็ไม่ง่าย ผมได้เพิ่มตัวข้อสอบ o-net ลงไปด้วย อย่างไรก็ลองทำดูครับ  ให้ผู้ทำข้อสอบเลือกคำตอบได้เพียงคำตอบเดียวที่ถูกต้องที่สุด  แบบทดสอบนี้ผมไม่ได้จำกัดเวลาเอาไว้ อย่างไรก็พยายามทำและก็จับเวลาเองนะครับ  มีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบสถิติและข้อมูล ม.5”

แบบทดสอบพาราโบลาม.3

แบบทดสอบพาราโบลา ม.3  แบบทดสอบนี้เป็นชนิดปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ไม่จำกัดเวลาสามารถหัดทำได้ตลอดและดูคะแนนการทำของตัวเองได้ และสามารถเทียบคะแนนในตารางกันคนอื่นได้ วิธีการทำข้อสอบให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว    สามาศึกษาเรื่องพาราโบลา ม.3  ตาลิงค์นี้ ก่อนทำแบบทดสอบได้

พาราโบลา ม.3

การหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดพาราโบลาโดยใช้สูตร

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบพาราโบลาม.3”

แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร

แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 12 ข้อ ให้ผู้ทำเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว   และแบบทดสอบนี้ผมได้ใส่ข้อสอบ o-net เก่าลงไปด้วย เหมาะแก่การเตรียนมตัวสอบที่โรงเรียนและในห้องเรียน เวลาในการทำข้อสอบไม่จำกัดนะครับลองทำไปเรื่อยๆเป็นการฝึกฝนก่อนลงสนามจริง   สามารถหาอ่านความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรก่อนลงมือทำข้อสอบที่เว็บนี้ก่อนได้ครับ www.mathpaper.net    

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบพื้นที่ผิวและปริมาตร”

แบบทดสอบเรื่องรากที่สอง

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบเรื่อง รากที่สอง เป็นชนิดปรนัย 4  ตัวเลือก ให้ผู้ทำเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงแค่ข้อเดียว เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย เหมาะสำหรับฝึกทำเพื่อทดสอบความเข้าใจของตัวเอง สามารถศึกษาเองและทำเองได้โดยง่าย  อย่างไรก็ลองทำดูก่อนครับ

 

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่องรากที่สอง”

แบบทดสอบเรื่อง ลำดับเรขาคณิต

แบบทดสอบเรื่อง  ลำดับเรขาคณิต  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 12 ข้อ เวลาในการทำ 30 นาที ให้ผู้ทำข้อสอบเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น    จะทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นข้อให้ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบ ข้อสอบนี้เหมาะสำหรับฝึกฝนเพื่อเตรียมสอบในโรงเรียนและเตรียมสอบทั่วๆไป อย่างไรก็ลองทำดู มีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเม้นบอกด้านล่างครับก่อนทำแบบทดสอบ ผู้ทำสามารถศึกษาเรื่องลำดับเรขาคณิตจากลิงค์นี้  ลำดับเรขาคณิต

อ่านเพิ่มเติม “แบบทดสอบเรื่อง ลำดับเรขาคณิต”